Juridisch Advies

RECHTSGEBIEDEN | JURIDISCH ADVIES

NATIONAAL

HRC adviseert niet alleen in procedures bij de reguliere nationale rechtbanken maar ook in procedures bij instellingen zoals het College voor de Rechten van de Mens (CRM), de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Nationale Ombudsman (NO) en de Commissie voor de Politieklachten.

De procedures betreffen veelal zaken over gelijke behandeling / discriminatie, politiegeweld, politieoptreden, detentieomstandigheden, verklaringen omtrent het gedrag (VOG), fraude, verkeersovertredingen, immigratie (mvv, verblijfsvergunning), sociale zekerheidskwesties (WW, WAO, AOW), overeenkomsten (contractbreuk, algemene voorwaarden), arbeid vreemdelingen, arbeidsomstandigheden  en ontslag (staande voet, gouden handdruk).

INTERNATIONAAL

HRC adviseert en voert procedures voor internationale gerechtshoven en organisaties zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens (IAHRM), diverse comités van de Verenigde Naties (bijv. Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen), de Afrikaanse Commissie voor de mens en de Rechten van de Volkeren (ACHPR) en de Europese Anti-Foltercommissie EAF).

De procedures betreffen veelal zaken tegen staten of landen over corruptie, discriminatie, mensenhandel, politiegeweld, gevangenisomstandigheden, onrechtmatige detentie, foltering, arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers, landrechten en rechten van inheemse en tribale volkeren.

CONSULTANCY TRAJECTEN

In onze consultancy trajecten adviseren wij overheidsinstellingen, non-profit organisaties en bedrijven over de implementatie van mensenrechtenstandaarden in hun beleid en bedrijfsvoering en hoe zij verbeteringen op dit gebied kunnen realiseren.

Consultancy trajecten kunnen bestaan uit:

  • het ontwikkelen (interpretatie, uitvoering en ontwerp) van verdragsteksten, nationale wetgeving en beleidsdocumenten om het genot van mensenrechten te garanderen;
  • het monitoren van de implementatie (institutionaliseren) van internationale mensenrechten normen en standaarden;
  • evaluatie en advies over bestaand mensenrechtenbeleid en procedures;
  • onderzoek naar toezicht en effectiviteit van naleving van mensenrechten normen en standaarden;
  • het verzorgen van lezingen en trainingen over mensenrechten en beleid;
  • onderzoek naar en rapportage over mensenrechtenschendingen;