Over HRC

HRC | WELKOM

Welkom op de site van Human Rights Consultancy (HRC). HRC is een juridisch adviesbureau, geleid door juristen die gespecialiseerd zijn in mensenrechten. Onze primaire dienstverlening is gericht op het verlenen van juridisch advies bij nationale en internationale mensenrechten procedures. Niet alleen individuele personen of groepen personen die behoefte hebben aan adequate rechtshulp, maar ook overheden, bedrijven en juridische professionals kunnen voor complexe juridische kwesties bij HRC terecht. Ook op andere rechtsgebieden heeft HRC voldoende expertise in huis om u van deskundig juridisch advies te voorzien. Indien nodig raadpleegt HRC haar netwerk van nationale en internationale mensenrechten experts en andere juridische specialisten.

RECHTSTOEGANG | OVER HRC

Uitgangspunt in het werk van HRC is het streven om de 'toegang tot het recht' voor een ieder mogelijk te maken. Mede hierom leggen wij ons in beginsel toe op het geven van juridische adviezen aan diegene die niet goed weten waar ze met hun juridische problemen naar toe moeten. Door de hoge kosten van de advocatuur wordt de toegang tot het recht voor een grote groep particulieren en kleine zelfstandigen belemmerd. Door het bieden van deskundig juridisch advies tegen een zeer voordelig tarief, tracht HRC deze belangrijke belemmering voor de toegang tot het recht weg te nemen en zo een bijdrage te leveren aan de bescherming van het recht tot rechtstoegang zoals dit in nationale wetgeving en internationale (mensenrechten)verdragen is vastgelegd.

ADVIES VOOR IEDEREEN | DIENSTEN

U kunt bij HRC terecht voor onder andere:
  • Informatie, advies en bijstand in juridische kwesties
  • Het voeren van nationale en internationale mensenrechten procedures
  • Consultancy trajecten (training en onderzoek)

Werkwijze

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, brengen wij het probleem voor u in kaart en doen aanbevelingen in welke richting de oplossing gezocht kan worden. Als wij niet zelf over de noodzakelijke deskundigheid beschikken, kunnen wij een beroep doen op een netwerk van specialisten die ons tegen een gunstig tarief ter zijde staan.

Tarieven

Aan het eerste oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden, daarna wordt in overleg een tarief vastgesteld (een vast uurtarief maar in onderling overleg kan ook per advies een vast bedrag worden vastgesteld).

Algemene voorwaarden

Op alle door HRC geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.